יכולות ותחומי פעילות

דף הבית » יכולות ותחומי פעילות

החברה מספקת שירותי ניהול, הנדסה וייעוץ בניהול פרויקטים והנדסת מערכות לאורך כל חיי הפרויקט. עיקרי שירותים אלו אותם מספקת החברה מפורטים להלן:

 

בשלבי הרעיון/ייזום ושלבי טרום חוזה:

 •  ייעוץ וסיוע בהגדרת הצורך והאפיון.
 • ביצוע סקר טכנולוגיות ובדיקת התכנות למוצר.
 • כתיבה וייעוץ בכתיבת מסמכי RFI.
 • כתיבה וייעוץ בכתיבת מסמכי RFP ומסמכי התקשרות בהם מסמך תנאים כללים (T&C), מסמך תכולות עבודה (SOW) ומפרטים טכניים (Technical Specifications).
 • ביצוע סקר אתר לקוח (טרם הגשת ההצעה)
 • סיוע בהכנת הצעות וניתוח הצעות.
 • ניתוח דרישות המסמכים החוזיים בפרויקט והפקת תוצרים של התהליכים והמשאבים הנדרשים לביצועם.
 • הקמת תשתיות פרויקט בהן: בניית עץ מוצר ראשוני מוטה תהליך הרכבה, בניית עץ תכולות עבודה (WBS) מוטה עץ המוצר, זיהוי וגיבוש כ"א הנדרש, מבנה צוות פרויקט (OBS).
 • ניתוח האילוצים והסיכונים בפרויקט.
 • בניית תוכניות פרויקט איכותיות ומפורטות ומהם נגזרות של תוכניות מנהלים. תוכניות אלו יכללו את כל התהליכים בהינתן האילוצים וכוללת תהליכים של תוכניות התאוששות כמענה לסיכונים שזוהו.
 • ייעוץ בהגדרת אופן ביצוע הוכחת עמידת תוצרי הפרויקט בדרישות המפרט הטכני כולל בניית טבלת תאימות לעמידה בדרישות (VCRM).

 

בשלבי הקמת הפרויקט והתכן:

 1. כתיבת מסמכי פרויקט ניהוליים והנדסיים בהם מסמך PMP ומסמך SEMP.
 2. ניהול תצורת המוצר עבור הלקוח וייעוץ באופן בניית עצי מוצר בהתאם למדיניות ונהלי החברה. כתיבת מסמך CMP לפרויקט.
 3. ניהול איכות בפרויקט בהתאם למדיניות ונהלי החברה כולל הגדרת תהליכי איכות וניהול בקרת איכות לאורך חיי הפרויקט. כתיבת מסמך QMP לפרויקט.
 4. ביצוע תכנון ובקרה עבור הפרויקט במהלך חיי הפרויקט. תכנון ובקרה אלו כוללים ביצוע דיוני מעקב, הפקת דו"חות וסיכומי דיוני מעקב. עדכון שוטף של עץ המוצר, תוכנית ניהול הסיכונים ותוכנית הפרויקט בהתאם לעמידה בדרישות הפרויקט.
 5. ייעוץ לגבי מדיניות רכש ו/או ייצור (Make/Buy) של פריטים בפרויקט.
 6. ייעוץ בהנדסת רכיבים בפרויקט.
 7. ייעוץ וטיפול בנושאי היתרי ייצוא ורכיבים מוצהרים (End Use/End User).
 8. סיוע בתכן המערכת וקביעת ארכיטקטורת המערכת.
 9. ניהול והכנת סקרי תכן SRR, SDR ,PDR, CDR.
 10. הכנת מפרטי SSS הנגזרים מהמפרט הטכני של הלקוח.
 11. הנדסת תוכנה – כתיבת ו/או ייעוץ בכתיבת מסמכי SDP, SRS, TRD, SDD, STP, SDP.
 12. הגדרת האנליזות הנדרשות למערכת בהן אנליזות מכאניות: חוזק, הולכה תרמית, אנליזות אמינות כגון: MTBF, MTTR, Availability, Maintenability, Availability, BIT, FMECA. אנליזות חשמליות כגון: צריכת הספק, מאמץ, משטר אדמות..
 13. החברה תדע להגדיר את האופן והמועד בו תוכח כל אחת מדרישות המערכת בהן בחינת הדרישות הפונציונליות (ATP) ובחינת הדרישות לעמידה בתנאי סביבה (QTP).

 

בשלבי הפיתוח:

 • ניהול סקרי TRR, PRR וניהול FCA בשלבי סיום הפיתוח.
 • ייעוץ בתהליכי ייצור, כתיבת תיקי ייצור (Route Cards), עקיבות (Traceability), As Built וניהול איכות בשלבי הייצור לדגם האב טיפוס ובהמשך לדגמי ייצור.
 • ייעוץ בפיתוח מבדקים.
 • ייעוץ ו/או ניהול בתהליכי איכות ווועדות איכות FRB, MRB.
 • ביצוע שילובי מערכת בפרויקט.
 • ביצוע סקרי התקנות
 • ביצוע בדיקות קבלה ובדיקות סביבה למוצרים.
 • ייעוץ באופן כתיבת דו"חות בדיקות (ATR לבדיקות חשמליות, STR לבדיקות תוכנה ו- QTR לבדיקות תנאי סביבה).
 • כתיבת מסמכים הנדסיים בהם: מפרטי בחינות, ספרי הפעלה ובטיחות למוצרי הפרויקט, ספרי אחזקה.
 • הגדרת נהלי PHST למערכת – נהלי אריזה, טיפול, אחסנה ושינוע כולל ייעוץ בכתיבת מפרטי אריזה.

 

בשלבי מסירה,התקנה, שילובים ובדיקות אצל הלקוח:
 • ייעוץ בתהליך קבלת/מסירת מוצר בכלל וביצוע בחינתו חשמליות/פונקציונליות (FAT) בפרט.
 • ביצוע DRB.
 • הדרכה בהפעלת ומדיניות תחזוקת המערכת.
 • כתיבת תיקי התקנות וניהול התקנות ומוכנות לבדיקות סופיות באתר/מתקן הלקוח (STW).
 • ביצוע בדיקות קבלה סופיות באתר/מתקן הלקוח.

 

בשלבי סיום פרויקט וסיום חיי מערכת:

 • תחקור פרויקטים. לחברה נהלים ותהליך מוסדר לתחקור פרויקטים שהיקפם נקבע בתיאום עם דרישות הלקוח.
 • הגדרת מדיניות ונהלים לסיום חיי המערכת וגריטתה.

 

     
דעתך חשובה לנו   נשמח לתת לכם שירות מקצועי ומותאם אישית, כתבו לנו או צרו קשר
     
או.אם הנדסה בע"מ. © 2013 כל הזכויות שמורות. אין להשתמש בתכנים ללא אישור מראש ובכתב מאו.אם הנדסה, עיצוב ובניית אתרי וורדפרס אביחי