בחינה וביקורת איכות לתהליכים ומוצרים

דף הבית » יכולות ותחומי פעילות » בחינה וביקורת איכות לתהליכים ומוצרים

בחינת וביקורת קבלה לאיכות למוצר, מערכות, תתי מערכות ומכלולים הינה תהליך חשוב בניהול האיכות והבטחת האיכות בפרויקט.

הגדרת תהליכי הבחינה והביקורת צריכה להיות מוגדרת כבר בשלב חתימת החוזה בפרק ניהול האיכות במסמך תכולת העבודה (SOW) שנחתם בין הלקוח לספק/יצרן.

תהליכי בחינה וביקורת איכות אלו יכולים ורצוי שיבוצעו כבר משלב הפיתוח.

בחינה וביקורת בתהליכי שלב הפיתוח – ביקורת על התכן, ניהול התצורה, אופן בניית עץ המוצר,

בחינה וביקורת בתהליכי שלב הייצור, השילובים והבדיקות – בחינת וביקורת איכות על תשתיות סביבת העבודה בקווי הייצור, ההרכבה, המעבדות, בהם רמת טמפרטורה ולחות, הגנות חשמל אלקטרו סטטי (ESD), בטיחות, הכשרה והסמכה מתאימה של עובדי הייצור, ההרכבות והטכנאים המבצעים את הבדיקות.

בחינה וביקורת בתהליכי מסירת המערכת – ביקורת איכות למוצר בתהליכי המסירה ללקוח. בהם בדיקת מסירת מערכת עם עץ מוצר בתצורה משוחררת במערכת ניהול התצורה של הספק/יצרן, תאימות הרכבה לשרטוטי ייצור/הרכבה, איכות ושלמות המוצר, ניהול As Built ועקיבות (Traceability), תאימות המוצר לדרישות המפרט, הודעות איכות ופעולות מתקנות בשלבי הייצור , ההרכבה והבדיקות עד לשלב המסירה, תשתיות וסביבת עבודה בתהליך המסירה התואמים את הדרישות ושיבטיחו את איכות תוצאות התוצרים בהם ציוד בדיקה עם תו שמישות ומכוייל שיבטיחו את מהימנות ודיוק הערכים הנמדדים בבחינת המוצר.

גוף הבטחת האיכות ובוחני/מבקרי האיכות של הספק/יצרן מחוייבים לקחת חלק בכל תהליכים אלו.

ביצוע תהליכים הבטחת איכות אלו כבר משלב הפיתוח יביטחו את איכות המוצר וככל שמבוצעים מוקדם יותר טוב הוא הדבר. ככל שתוצר או תהליך לא איכותי יזוהה בשלב מוקדם יותר, עוצמת הכשל והאפקט שיצור על הפרויקט, כגון: עלויות תיקון הכשל, דחיית לוח הזמנים והשפעה על ביצועי המערכת יהיו נמוכים יותר.

בחברת או. אם הנדסה בוחני איכות ומבקרי איכות עם ידע וניסיון של עשרות שנים מול כלל התעשיות והחברות בארץ ובכלל הטכנולוגיות הקיימות. החברה מספקת שירותי בחינה וביקורת איכות בתהליכי הפיתוח, ייצור, הרכבה, שילובים, בדיקות ומסירת המוצרים ללקוח.

כגורם חיצוני ובלתי תלוי, החברה מחוייבת לאיכות ביצוע גבוהה ומקצועית כלפי לקוחות המעוניינים בשירות זה בתהליכים המבוצעםי אצל הספק/יצרן או ספק/יצרן המעוניין בשירות זה מול קבלני משנה ו/או בתהליכים פנימיים בתוך הארגון שלו.

 

     
דעתך חשובה לנו   נשמח לתת לכם שירות מקצועי ומותאם אישית, כתבו לנו או צרו קשר
     
או.אם הנדסה בע"מ. © 2013 כל הזכויות שמורות. אין להשתמש בתכנים ללא אישור מראש ובכתב מאו.אם הנדסה, עיצוב ובניית אתרי וורדפרס אביחי