פרטיות

דף הבית » פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר

המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם, המבקרים והמשתמשים באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי מידע והפרטיות של חברת או.אם הנדסה בע"מ (להלן – "החברה"), מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות מאגרי המידע האישי שבידה ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין החברה לבינכם. נא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו.

איסוף מידע והשימוש בו

חברת או.אם הנדסה בע"מ אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י החברה: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר.

מידע כללי על המבקרים באתר 

המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לצוות פיתוח האתר בחברה לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

מידע אישי 

בנוסף אוספת החברה מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכו' אך ורק כאשר המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור לחברה. החברה, ע"י צוות העובדים שלה, נעזרת במידע האישי הנאסף ע"י משתמשים על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות ו/או למידע השונים של המבקרים באתר. המידע שנמסר על ידך הוא נכס של החברה והחברה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ודרישות חוק רלוונטיות נוספות.

החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר ללא הסכמתך המפורשת. החברה אוגרת את המידע שנמסר על ידך במאגר נתונים המחוזק על מערך מחשבים נפרד למנוע גישה אליו על ידי גופים אחרים.

למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.  

זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך דרך "עדכון פרטים" לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. גישה זו היא באמצעות הקוד הסודי שבחרת בעת תהליך הרישום.

בטיחות וסודיות

החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע באתר כלל נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. ככלל, לפני כל קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.

האתר מאוחסן בשרת של חברת 012, חברה אמינה, ידועה ומובילה בתחום של אחסון אתרים.

ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת 012 מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט. חברת 012 משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת – שרת 012 אינו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנן השגחה ובקרה מתמידות על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של השרת עם האינטרנט.

חברת 012  מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה. עם זאת, אין חברת או.אם הנדסה וחברת 012 יכולות לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר.

החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים או במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון.

פרטי מדיניות אבטחת המידע של 012 ניתן למצוא באתר 012.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "פרטיות" .

     
דעתך חשובה לנו   נשמח לתת לכם שירות מקצועי ומותאם אישית, כתבו לנו או צרו קשר
     


חדשות

בין לקוחותינו

או.אם הנדסה בע"מ. © 2013 כל הזכויות שמורות. אין להשתמש בתכנים ללא אישור מראש ובכתב מאו.אם הנדסה, עיצוב ובניית אתרי וורדפרס אביחי