מאמרים ונושאי תוכן

דף הבית » מאמרים ונושאי תוכן

MIL-STD 461

תקן MIL-STD 461 שכותרתו  Requirements for the control of Electromagnetic interference characteristics of Subsystems and Equipment הוא תקן המגדיר את דרישות לבקרה על מאפייני הפרעות אלקטרומגנטיות (EMI) של תתי מערכות ומוצרים. כך שיהיו בעלי תאימות אלקטרומגנטית (EMC).

התקן מתייחס לשני תחומים בסיסיים של אלקטרו מגנטיות, השפעות אלקטרומגנטיות מולכות (conducted) והשפעות אלקטרומגנטיות קורנות (radiated). לכל אחד מתחומים אלו ניתנת ההתייחסות לשני אופנים (modes): האחד אופן בו המערכת פולטת (emission) קרינה אלקטרומגנטית  והשני האופן בו המערכת פגיעה (susceptibility) לקרינה אלקטרומגנטית.

התקן מגדיר את הדרישות לפליטה מולכת (Conducted Emission), פגיעות מולכת (Conducted Susceptibility), פליטה מוקרנת (Radiated Emission) ופגיעות מוקרנת (Radiated Susceptibility).

התקן הוא תק של הצבא האמריקאי (United States Military Standard).

גרסא אחרונה: F. פורסמה ב 2012.

גרסא קודמת: E. פורסמה ב 20/8/1999.

תהליכי הבדיקות וגבולות הבדיקה לדרישות לפליטה ולפגיעות אלקטרו מגנטית מרוכזות בטבלה שלהן:

Description

Type

Requirement

Power Leads, 30 Hz to 10kHz

Conducted Emissions

CE101

Power Leads, 10 kHz to 10MHz

Conducted Emissions

CE102

Antenna Terminal, 10 kHz to 40 GHz

Conducted Emissions

CE106

Power Leads, 30 Hz to 150kHz

Conducted Susceptibility

CS101

Antenna Port, Intermodulation, 15 kHz to 10 GHz

Conducted Susceptibility

CS103

Antenna Port, Rejection of Undesired Signals, 30 kHz to 20 GHz

Conducted Susceptibility

CS104

Antenna Port, Cross-Modulation, 30 Hz to 20 GHz

Conducted Susceptibility

CS105

Transients, Power Leads

Conducted Susceptibility

CS106

Structure Current, 60 Hz to 100 kHz

Conducted Susceptibility

CS109

Bulk Cable Injection, 10 kHz to 200 MHz

Conducted Susceptibility

CS114

Bulk Cable Injection, Impulse Excitation

Conducted Susceptibility

CS115

Damped Sinusoidal Transients, Cables and Power Leads, 10 kHz to 100 MHz

Conducted Susceptibility

CS116

Magnetic Field, 30 Hz to 100 kHz

Radiated Emissions

RE101

Electric Field, 10 kHz to 18 GHz

Radiated Emissions

RE102

Antenna Spurious and Harmonic Outputs, 10 kHz to 40 GHz

Radiated Emissions

RE103

Magnetic Field, 30 Hz to 100 kHz

Radiated Susceptibility

RS101

Electric Field, 2 MHz to 40 GHz

Radiated Susceptibility

RS103

Transient Electromagnetic Field

Radiated Susceptibility

RS105

הערה חשובה: תחום התדרים והגבול לדרישות רבות תלוי בפלטפורמה או בהתקנה. תהליכי הבדיקות מכילים את את כל תחום התדרים המוגדר בתהליך אולם יש לקבוע ולבצע את הבדיקות רק בתחום התדרים המוגדר בפלטפרומה או ההתקנה.

הטבלה הבאה את הדרישות לציוד ותת מערכות המיועדות להתקנה בתוך, על או מיועדות לשיגור ממגוון סוגים של פלטפורמות או התקנות. כאשר המערכת מיועדת להתקנה ביותר מסוג אחד של פלטפורמה או התקנה יש לדרוש תאימות לדרישה המחמירה יותר.

Requirement Applicability

Equipment and Subsystems Installed In, On, or Launched From the Following Platforms or Installations

RS105

RS103

RS101

RE103

RE102

RE101

CS116

CS115

CS114

CS109

CS106

CS105

CS104

CS103

CS101

CE106

CE102

CE101

L

A

A

L

A

A

A

S

A

L

A

S

S

S

A

L

A

A

Surface Ships

L

A

L

L

A

A

L

A

A

L

A

S

S

S

A

L

A

A

Submarines

L

A

A

L

A

A

A

A

A

S

S

S

A

L

A

A

Aircraft, Army, Including Flight Line

L

A

L

L

A

L

A

A

A

S

S

S

A

L

A

L

Aircraft, Navy

A

L

A

A

A

A

S

S

S

A

L

A

Aircraft, Air Force

A

L

A

A

A

A

S

S

S

A

L

A

Space Systems, Including Launch Vehicles

A

L

L

A

A

A

A

S

S

S

A

L

A

Ground, Army

L

A

A

L

A

A

A

A

S

S

S

A

L

A

Ground, Navy

A

L

A

A

A

A

S

S

S

A

L

A

Ground, AirForcs

Legend:

A: Applicable

L: Limited as specified in the individual sections of this standard

S: Procuring activity must specify in procurement documentation

Empty: Not Applicable

 

IP Code

תקן (Ingress Protection (IP או בשמו המלא (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection) הוא תקן המגדיר את רמת דירוג רמת המיגון של מארזים/מעטפות של מוצר אלקטרוני מפני חדירת חלקיקים מוצקים ונוזלים. כמו כן מגדיר התקן את רמת המיגון לבני אדם מפני גישה לתוך המארז/מעטפת של המוצר. המשך…

MIL-STD 810

תקן MIL-STD810 שכותרתו Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests הוא תקן בהיקף של 799 עמודים (!) המגדיר את דרישות התכן למוצר על מנת שיעמוד בתנאי הסביבה בהם הוא צפוי לפעול במשך חיי המוצר. התקן מגדיר גם את גבולות הבדיקה לתנאי סיביבה אלו ואת השיטות (methods) לבחינת העמידה בתנאי סביבה המוגדרים באמצעות תאי בדיקה המדמים את תנאי סביבה אלו.

התקן הוא תק של הצבא האמריקאי (United States Military Standard).

גרסא אחרונה: G. פורסמה ב 31/10/2008.

גרסא קודמת: F. פורסמה ב 1/1/2000 (עודכנה ב 5/5/2003).

פרק 1 בתקן מכיל קווים מנחים לבעלי תפקידים ניהוליים, הנדסיים וטכנים בתכן לתנאי סביבה ובתהליכי התאמת הבדיקות.

פרק 2 בתקן מכיל את שיטות הבדיקה המעבדתיות לתנאי הסביבה שיש לבצע על פי הקווים המנחים לבדיקות המתוארים בפרק 1  .

פרק 3 בתקן מכיל רשימה של מידע אקלימי והנחיות ממקורות שונים. פרק זה מספק הנחיות תכנון לשיקולים מעשיים של תנאים אקלימיים במהלך פיתוח ומחקר של חומרים בהם נעשה שימוש באזורים אקלימיים שונים ברחבי העולם.

שיטות הבדיקה המעבדתיות המופיעות בפרק 2 בתקן:

תנאי סביבה (עברית)

הליך (Procedure)

# עמודים

מספר

שיטה

(method)

(תנאי סביבה (אנגלית

לחץ נמוך (גובה)

I-Storage/Air Transport

II-Operation/Air Carriage

III-Rapid Decompression

IV-Explosive Decompression

7

500.5

Low Pressure (Altitude)

טמפרטורה גבוהה

I-Storage

II-Operation

III-Tactical-Standby to Operational

13

501.5

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

I-Storage

II-Operation

III-Manipulation

9

502.5

Low Temperature

הלם תרמי

Procedure Variations:

I-A-One-way shock(s) from constant extreme temperature

I-B– Single cycle shock from constant extreme temperature

I-C-Multi-cycle shocks from constant extreme temperature

I-D– Shocks to or from controlled ambient temperature

13

503.5

Temperature Shock

זיהום נוזלים

I-Large Systems

II-Small Systems

15

504.1

Contamination by Fluids

קרינה סולארית (שמש)

I-Cycling (heating and/or minimal actinic effects)

II-Steady State (actinic effects)

33

505.5

Solar Radiation (Sunshine)

גשם

I-Rain and Blowing Rain

II-Exaggerated

III-Drip

11

506.5

Rain

לחות

I-Included (Storage & Transit) and Natural and Cycles

II-Aggravated

21

507.5

Humidity

פטריות

Procedure Variations:

 • Test Duration
 • Choice of fungus

13

508.6

Fungus

רסס מלח (קורוזיביות)

Procedure Variations:

 • Salt Solution
 • Test item configuration
 • Duration
 • Temperature
 • Air circulation
 • Fallout rate
 • Dry out Rate

10

509.5

Salt Fog

חול ואבק

I-Blowing Dust

II-Blowing Sand

13

510.5

Sand and Dust

אטמוספירה נפיצה

I-Explosive Atmosphere

II-Explosion Containment

Procedure Variations:

 • Fuel
 • Fuel-vapor mixture
 • Temperature
 • Effect of humidity on flammable atmosphere
 • Altitude simulation

8

511.5

Explosive Atmosphere

טבילה

I-Immersion

II-Fording

7

512.5

Immersion

האצה

I-Structural Test

II-Operational Test

III-Crash Hazard Acceleration Test

19

513.6

Acceleration

רעידות

(כולל 25 קטגוריות ע"פ סוגי הסביבה הרועדת (פלטפורמות)

I-General Vibration

II-Loose Cargo Transportation

III-Large Assembly Transportation

IV-Assembled aircraft store captive carriage and free flight

93

514.6

Vibration

רעש אקוסטי

I-Diffuse Field Acoustic Noise

II-Grazing Incidence Acoustic Noise

III-Cavity Resonance Acoustic Noise

15

515.6

Acoustic Noise

הלם מכאני

I-Functional Shock

II-Material to be Packaged

III-Fragility

IV-Transit Drop

V-Crash Hazard Shock Test

VI-Bench Handling

VII-Pendulum Impact

VIII-Catapult Launch/Arrested landing

59

516.6

Shock

הלם פירוטכני (דינאמי)

I-Near-field with an actual configuration

II– Near-field with a simulated configuration

III-Mid-field with a mechanical test device

IV-Far-field with a mechanical test device

V– Far-field with electrodynamic shaker

26

517.1

Pyroshock

אטמוספירה חומצית

7

518.1

Acidic Atmosphere

הלם ירי

I-Direct Reproduction of Measured Material Input/Response Time Trace Data Under Guideline Provided in Method 525 for Time Waveform Replication (TWR)

II-Stochastically Generated Material Input/Response Based Upon Measured Time Trace Information

III-Stochastically Predicted Material Shock Input for Preliminary Design Based Upon Predicted Sine-on-Random Spectrum

83

519.6

Gunfire Shock

טמפרטורה, לחות,

רעידות, גובה

I-Engineering Development

II-Flight or Operation Support

III-Qualification

24

520.3

Temperature, Humidity, Vibration, and Altitude

קרח/גשם קפוא

Procedure Variations:

 • Ice Formation
 • Configuration and Orientation
 • Test Temperature
 • Water Delivery Method
 • Droplet Size
 • Ice Thickness

7

521.3

Icing/Freezing Rain

הלם בליסטי

I-Ballistic Hull and Turret (BH&T), Full Spectrum, Ballistic Shock Qualification

II-Large Scale ballistic Shock Simulator (LSBSS)

III-Limited Spectrum, Light Weight Shock Machine (LWSM)

IV-Limited Spectrum, Mechanical Shock Simulator

V-Limited Spectrum, Medium Weight Shock Machine (MWSM)

VI-Drop Table

14

522.1

Ballistic Shock

הלם אקוסטי/טמפרטורה

28

523.3

Vibro-Acoustic/Temperature

בלייה

I-Diurnal Cycling Effects

II-Fogging

III-Rapid Temperature Change

6

524

Freeze/Thaw

שכפול גל במישור הזמן (מנתוני שדה מדודים, אנליטיים)

I-The SESA replication of a field measured material time trace input/response

II-The SESA replication of an analytically specified material time trace input/response

57

525

Time Waveform Replication

השפעת הובלה ברכבת

7

526

Rail Impact

עירור

I– Time Domain Reference Criteria

II-Frequency Domain Reference Criteria

37

527

Multi-Exciter

רעידות מכאניות של כלי שיט

סוג I – רעידות סביבה

סוג II – רעידות עירור פנימי

I (Type I)-Environmental Vibration

II (Type II)-Internally Excited Vibration

27

528

Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment (Type I – Environmental and Type II – Internally Excited)

או.אם הנדסה בע"מ. © 2013 כל הזכויות שמורות. אין להשתמש בתכנים ללא אישור מראש ובכתב מאו.אם הנדסה, עיצוב ובניית אתרי וורדפרס אביחי