מאמרים ונושאי תוכן

IP Code

תקן (Ingress Protection (IP או בשמו המלא (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection) הוא תקן המגדיר את רמת דירוג רמת המיגון של מארזים/מעטפות של מוצר אלקטרוני מפני חדירת חלקיקים מוצקים ונוזלים. כמו כן מגדיר התקן את רמת המיגון לבני אדם מפני גישה לתוך המארז/מעטפת של המוצר.

התקן הוא תקן אירופאי שנכתב ע"י הועדה האירופאית לתקינה אלקטרו-טכנית (CELENEC). מכון התקנים הישראלי (מת"י) אימץ תקן זה בתקן ישראלי ת"י 981 (2007).

התקן בנוי באופן הבא:

IPXXXX  (הערה: לרב מופיע באופן המקוצר IPXX)

הגנות   נוספות

הגנה   מפני גישה לחלקים מסוכנים

הגנה   מחדירת נוזלים

הגנה   מחלקיקים מוצקים

סימן   IP

IPXXXX

IPXXXX

IPXXXX

IPXXXX

IPXXXX

אות:   H/M/S/W

אות:   A/B/C/D

ספרה:   0-8

ספרה:   0-6

קבוע

אופציה

אופציה

הגנה מפני חלקיקים מוצקים:

דירוג   הספרה הראשונה

IPXXXX

הגנה   מפני חלקיקים מוצקים

הדירוג

הגנה   מחלקיקים שגודלם

הגנה   כנגד

מגע/חדירת

X

לא רלוונטי/מוגדר

0

אין   הגנה

אין הגנה

1

>50 mm

משטח גדול כגון גב כף יד

2

>12.5 mm

אצבעות או חפצים בגודל דומה

3

>2.5 mm

כלים, תיילים…

4

>1 mm

כלים, תיילים ותיילים קטנים…

5

מוגן   מאבק

מוגן לחלוטין

6

אטום   לאבק

מוגן לחלוטין

הגנה מפני חדירת נוזלים:

דירוג   הספרה השנייה

IPXXXX

הגנה   מפני חדירת נוזלים

הדירוג

הגנה   מפני

פירוט   ההגנה כך שלא ייגרם כל אפקט מזיק למוצר מ..

אופן   בדיקה:

X

לא רלוונטי/מוגדר

0

אין   הגנה

אין הגנה

1

טפטוף

טפטוף מים אנכי על המעטפת

טפטוף מים השקולים לגשם בקצב של 1mm/sec.

משך: 10 דקות

2

טפטוף   ב 15°

טפטוף מים אנכי על המעטפת כאשר מוטה ב   15° ממצבה הנורמלי

טפטוף מים השקולים לגשם בקצב של 3mm/sec.

משך: 10 דקות

3

ריסוס

ריסוס מים בכל זוית עד 60° מהאנך

כמות מים: 0.7 litres/min.

לחץ: 80-100   kPa.

משך: 5 דקות.

4

התזה

התזת מים על המעטפת מכל כיוון

כמות מים: 10 litres/min.

לחץ: 80-100   kPa.

משך: 5 דקות.

5

סילון

התזת סילון מצינור (6.3mm) על המעטפת מכל כיוון

כמות מים: 12.5 litres/min.

לחץ: 30 kPa במרחק של 3m.

משך: לפחות 3 דקות.

6

סילון   חזק

התזת סילון חזק מצינור (12.5mm) על המעטפת מכל כיוון

כמות מים: 100 litres/min.

לחץ: 100   kPa במרחק של 3m.

משך: לפחות 3 דקות.

7

טבילה   עד 1m

חדירת מים בכמות מזיקה בתנאים מוגדרים   (זמן ולחץ)

טבילה בעומק של לפחות 1m הנמדד בתחתית המוצר ולפחות 15cm מחלקו העליון של המוצר

משך: 30 דקות.

8

טבילה   מעל 1m

טבילה ממושכת במים בתנאים שהגדיר   היצרן. משמע, המוצר אטום לחלוטין! בסוגים מסויימים של מוצרים תיתכן חדירת   מים כזו שלא תגרום לאפקט מזיק למוצר

טבילה בעומק כמוגדר ע"י היצרן.

משך: טבילה ממושכת במים

הגנה מפני גישה לחלקים מסוכנים במוצר:

דירוג   האות (אופציונאלי)

IPXXXX

הגנה   מפני גישה לחלקים מסוכנים במוצר

הדירוג

הגנה   מפני גישה של..

X

לא רלוונטי/מוגדר

A

גב כף היד

B

אצבע

C

כלי

D

תיל (Wire)

הגנות נוספות במוצר:

דירוג   האות (אופציונאלי)

IPXXXX

הגנות   נוספות במוצר

הדירוג

הגנה   מפני גישה של..

X

לא רלוונטי/מוגדר

H

מוצר מתח גבוה

M

שינוי במהלך בדיקת מים

S

ללא שינוי במהלך בדיקת מים

W

תנאי מזג אוויר

דוגמאות:

IP67 – המוצר אטום לחלוטין מפני חדירת אבק ועמיד בטבילה במים עד 1m.

IP6X – המוצר אטום לחלוטין מפני חדירת אבק, אין מידע לגבי עמידה בפני הגנה כנגד חדירת נוזלים.

או.אם הנדסה בע"מ. © 2013 כל הזכויות שמורות. אין להשתמש בתכנים ללא אישור מראש ובכתב מאו.אם הנדסה, עיצוב ובניית אתרי וורדפרס אביחי